Status prawny

Miejski Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury działającą bezpośrednio na rzecz mieszkańców miasta Zgierza.
Działalność swoją prowadzi na podstawie:

  • Statutu nadanego Uchwałą Nr XVI/143/2007 Rady Miasta Zgierza z dnia 19 grudnia 2007 r.
  • Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r., Nr 13, poz. 123 z późn. zm.)

MOK jest wpisany do rejestru instytucji kultury Gminy Miasto Zgierz i posiada osobowość prawną.
Organizatorem Miejskiego Ośrodka Kultury jest miasto Zgierz.
Nadzór bezpośredni nad działalnością MOK sprawuje Prezydent Miasta Zgierza.
Dyrektor zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz.


Ilość odsłon: 1163
Dokument wytworzył(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2012-01-05 13:59
Ostatnia zmiana: 2012-01-05 13:59
Zakres ostatniej zmiany: Przeniesienie informacji ze strony archiwalnej BIP.

Rejestr zmian - (0)
Data: 2012-01-05 13:59Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Przeniesienie informacji ze strony archiwalnej BIP.
separator