Status prawny - dokumnety administracyjno - finansowe

Miejski Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury działającą bezpośrednio na rzecz mieszkańców miasta Zgierza.
Działalność swoją prowadzi na podstawie:

  • Statutu nadanego Uchwałą Nr XVI/143/2007 Rady Miasta Zgierza z dnia 19 grudnia 2007 r.