Status prawny - dokumnety administracyjno - finansowe

Miejski Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury działającą bezpośrednio na rzecz mieszkańców miasta Zgierza.
Działalność swoją prowadzi na podstawie:

  • Statutu nadanego Uchwałą Nr XVI/143/2007 Rady Miasta Zgierza z dnia 19 grudnia 2007 r.
  • Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r., Nr 13, poz. 123 z późn. zm.)

MOK jest wpisany do rejestru instytucji kultury Gminy Miasto Zgierz i posiada osobowość prawną.
Organizatorem Miejskiego Ośrodka Kultury jest miasto Zgierz.
Nadzór bezpośredni nad działalnością MOK sprawuje Prezydent Miasta Zgierza.
Dyrektor zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz.


Załączniki
Nazwa dokumentuData publikacjiRozmiar
dokument Statut MOK2021-05-24 12:58 10259.99 KB 
dokument Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON2021-05-24 12:58 615.86 KB 
dokument Sprawozdanie finansowe za 2020 rok2021-05-24 12:58 428.89 KB 
dokument Plan finansowy MOK i CKD na 2021 rok2021-05-24 12:58 294.89 KB 
dokument Zarządzenie dyrektora MOK o wznowieniu działalności placówek2021-05-24 12:58 138.51 KB 
dokument Zarządzenie dyrektora MOK w sprawie wdrożenia zaleceń pokontrolnych - wersja .pdf2021-05-28 14:40 624.97 KB 
dokument Zarządzenie dyrektor MOK w sprawie wdrożenia zaleceń pokontrolnych wersja .doc2021-05-28 14:40 432.5 KB 
dokument Załącznik nr 1 do zarządzenia dyrektora MOK w sprawie wdrożenia zaleceń pokontrolnych2021-05-28 14:40 20.91 KB 
dokument Załącznik nr 2 do zarządzenia dyrektora MOK w sprawie wdrożenia zaleceń pokontrolnych2021-05-28 14:40 18.12 KB 

Ilość odsłon: 1276
Dokument wytworzył(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Wprowadził(a): Magdalena Kłosowska
Data publikacji: 2012-01-05 13:59
Ostatnia zmiana: 2021-05-28 14:40
Zakres ostatniej zmiany: Dodano Zarządzenie dyrektor MOK w sprawie wdrożenia zaleceń pokontrolnych, wraz z załącznikami.

Rejestr zmian - (2)
Data: 2021-05-28 14:40Wprowadził(a): Magdalena KłosowskaOpis zmian: Dodano Zarządzenie dyrektor MOK w sprawie wdrożenia zaleceń pokontrolnych, wraz z załącznikami.
Data: 2021-05-24 12:58Wprowadził(a): Magdalena KłosowskaOpis zmian: Wprowadzono aktualne dokumenty i zarządzenia dyrektora
Data: 2012-01-05 13:59Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Przeniesienie informacji ze strony archiwalnej BIP.
separator