Dziennik zmian: Strona 1 z 2  >>    [Dziennie]
Tytul: Praca - nabory Data: 2021-08-11 14:19 Wprowadził(a): Magdalena Kłosowska Opis zmian: Dodano dokument o naborze do pracy
Tytul: Status prawny - dokumnety administracyjno - finansowe Data: 2021-06-30 16:23 Wprowadził(a): Magdalena Kłosowska Opis zmian: Dodano skany dokumentów: "Zarządzenie dot. ustalenia systemu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w MOK" i "Zarządzenie w sprawie wdrożenia systemu kontroli zarządczej w MOK".
Tytul: Status prawny - dokumnety administracyjno - finansowe Data: 2021-05-28 14:40 Wprowadził(a): Magdalena Kłosowska Opis zmian: Dodano Zarządzenie dyrektor MOK w sprawie wdrożenia zaleceń pokontrolnych, wraz z załącznikami.
Tytul: Status prawny - dokumnety administracyjno - finansowe Data: 2021-05-24 12:58 Wprowadził(a): Magdalena Kłosowska Opis zmian: Wprowadzono aktualne dokumenty i zarządzenia dyrektora
Tytul: Praca - nabory Data: 2021-05-24 12:43 Wprowadził(a): Magdalena Kłosowska Opis zmian: Usunięto pliki niewłaściwie zakwalifikowane do działu "Praca - nabory". Przeniesione zostaną do Artykułu zawierającego dokumenty administracyjno - finansowe.
Tytul: Praca - nabory Data: 2021-05-24 12:18 Wprowadził(a): Magdalena Kłosowska Opis zmian: Dodano artykuł dotyczący naborów
Tytul: Organizacja Data: 2021-02-24 15:53 Wprowadził(a): Magdalena Kłosowska Opis zmian: Wprowadzono 2 dokumenty: sprawozdanie finansowe za 2020 rok i sprawozdanie z działalności MOK w 2020 roku
Tytul: Organizacja - godziny pracy MOK Data: 2020-03-10 12:19 Wprowadził(a): Magdalena Kłosowska Opis zmian: Zmieniono tytuł artykułu i podano aktualne godziny pracy MOK
Tytul: Działalność MOK Data: 2020-03-10 12:16 Wprowadził(a): Magdalena Kłosowska Opis zmian: Załączono plany finansowe i zestawienie przychodów i wydatków dla instytucji kultury na 2020 rok
Tytul: Organizacja Data: 2019-02-28 10:00 Wprowadził(a): Magdalena Kłosowska Opis zmian: Dodano sprawozdanie finansowe za 2018 rok i plan finansowy na 2019 rok.
Tytul: Działalność MOK Data: 2018-05-28 10:27 Wprowadził(a): Magdalena Kłosowska Opis zmian: Uzupełniono załącznik w postaci planu pracy na 2018 rok
Tytul: Działalność MOK Data: 2018-05-28 10:25 Wprowadził(a): Magdalena Kłosowska Opis zmian: Dodano plan pracy MOK na 2018 rok
Tytul: Organizacja Data: 2018-05-28 10:10 Wprowadził(a): Magdalena Kłosowska Opis zmian: Załączenie planu finansowego na 2018 rok i sprawozdania finansowego za 2017 rok
Tytul: Organizacja Data: 2017-01-25 18:03 Wprowadził(a): Magdalena Kłosowska Opis zmian: Zaktualizowano dane osoby odpowiedzialnej za dostęp do informacji publicznej w MOK.
Tytul: Działalność MOK Data: 2017-01-25 18:02 Wprowadził(a): Magdalena Kłosowska Opis zmian: Dodano plan działalności Miejskiego Ośrodka Kultury na 2017 rok
Tytul: Organizacja Data: 2017-01-25 17:58 Wprowadził(a): Magdalena Kłosowska Opis zmian: Dodano aktualne plany finansowe (na 2017 rok) oraz zestawienie przychodów i wydatków instytucji
Tytul: Organizacja Data: 2016-10-21 20:04 Wprowadził(a): Magdalena Kłosowska Opis zmian: Zaktualizowano załączniki - dodano plany finansowe na bieżący rok.
Tytul: Organizacja Data: 2016-10-21 20:00 Wprowadził(a): Magdalena Kłosowska Opis zmian: Zmiana nazwiska osoby odpowiedzialnej za dostęp do informacji publicznej.
Tytul: Organizacja Data: 2015-02-26 14:50 Wprowadził(a): Magdalena Kłosowska Opis zmian: Dodano aktualne plany finansowe jednostki i filii
Tytul: Działalność MOK Data: 2015-02-23 12:43 Wprowadził(a): Magdalena Kłosowska Opis zmian: Dodano plany wydarzeń na 2014 i 2015 rok
Tytul: Organizacja Data: 2014-05-29 15:27 Wprowadził(a): Magdalena Kłosowska Opis zmian: aktualizacja planu finansowego
Tytul: Organizacja Data: 2013-04-12 13:07 Wprowadził(a): Magdalena Kłosowska Opis zmian: Dodanie aktualnych danych dotyczących planów finansowych MOK i CKD na rok 2013
Tytul: Organizacja Data: 2013-04-12 12:12 Wprowadził(a): Magdalena Kłosowska Opis zmian: Usunięcie starego i dodanie aktualnego wypisu z rejestru.
Tytul: Działalność MOK Data: 2013-04-12 12:06 Wprowadził(a): Magdalena Kłosowska Opis zmian: Dodanie informacji o wydarzeniach kulturalnych zaplanowanych na rok 2013 (od kwietnia do grudnia)
Tytul: Organizacja Data: 2012-01-20 13:04 Wprowadził(a): Magdalena Kłosowska Opis zmian: Aktualizacja dokumentacja
Strona 1 z 2
separator